کد مطلب: 140252
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۴
دومین دوره مسابقات قهرمانی اتومبیل رانی (آفرود) شرق کشور (جام پلیس) به میزبانی نیشابور و در دو کلاس ۴ سیلندر و ۶ سیلندر به بالا و با حضور ۳۰ شرکت کننده از استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و کرمان برگزار شد که در انتها تیم خراسان رضوی به مقام قهرمانی دست یافت.
 
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
دومین دوره مسابقات آفرود شرق کشور - نیشابور
منبع : خبرگزاری ايسنا