کد مطلب: 140106
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۰
مراسم امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی، چهارشنبه (۱۷ مهر) در شهرهای قم و بندرعباس (استان‌های قم و هرمزگان) برگزار شد.
 
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در قم
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در قم
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در قم
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در قم
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در قم
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در قم
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در قم
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در قم
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در قم
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در قم
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در قم
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در قم
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بندرعباس
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بندرعباس
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بندرعباس
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بندرعباس
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بندرعباس
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بندرعباس
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بندرعباس
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بندرعباس
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بندرعباس
امحای مواد مخدر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بندرعباس
منبع : خبرگزاری ايسنا