کد مطلب: 139203
 
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۵
نمایشگاه استقبال از ماه مهر به مناسبت شروع سال تحصیلی تا ۵ مهر ماه در محل بوستان گفت‌وگو در حال برگزاری است.
 
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
نمایشگاه استقبال از مهر
منبع : خبرگزاری ايسنا