کد مطلب: 138656
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۴
عرب‌های مقیم بوشهر همه ساله در شب عاشورا در کوی فضیلت با درست کردن خیمه‌گاه‌ و برگزاری تعزیه و سینه زنی و "گل‌مالی" و ذکر یا حسین، به عزاداری می‌پردازند. همچنین مردم در بافت قدیمی شهر بوشهر که از چهار محله به نام‌های محله دهدشتی، محله شنبدی‌، محله کوتی و محله بهبهانی‌ها تشکیل شده، همه ساله در خانه‌های قدیمی و منبرهای متعلق به بزرگان، آیین شمع زنی را برپا داشته و نذرهای خود را ادا می‌کنند و بعد از این مراسم به سنج و دمام و سینه زنی سنتی بوشهر می‌پردازند.
 
آیین گل‌مالی عرب‌های مقیم بوشهر در شب عاشورای حسینی
آیین شمع‌زنی عرب‌های مقیم بوشهر در شب عاشورای حسینی
آیین گل‌مالی عرب‌های مقیم بوشهر در شب عاشورای حسینی
آیین گل‌مالی عرب‌های مقیم بوشهر در شب عاشورای حسینی
آیین گل‌مالی عرب‌های مقیم بوشهر در شب عاشورای حسینی
آیین گل‌مالی عرب‌های مقیم بوشهر در شب عاشورای حسینی
آیین شمع‌زنی عرب‌های مقیم بوشهر در شب عاشورای حسینی
آیین گل‌مالی عرب‌های مقیم بوشهر در شب عاشورای حسینی
آیین گل‌مالی عرب‌های مقیم بوشهر در شب عاشورای حسینی
آیین گل‌مالی عرب‌های مقیم بوشهر در شب عاشورای حسینی
آیین شمع‌زنی عرب‌های مقیم بوشهر در شب عاشورای حسینی
آیین شمع‌زنی عرب‌های مقیم بوشهر در شب عاشورای حسینی
آیین سینه زنی بوشهری در شب عاشورای حسینی
آیین سینه زنی بوشهری درمسجد قصاب‌ها در شب عاشورای حسینی
آیین سینه زنی بوشهری درمسجد دردشتی در شب عاشورای حسینی
آیین سینه زنی بوشهری درمسجد قصاب‌ها در شب عاشورای حسینی
آیین سینه زنی بوشهری درمسجد دردشتی در شب عاشورای حسینی
منبع : خبرگزاری ايسنا