کد مطلب: 136967
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۱
تمرین تیم های ملی والیبال نوجوانان و بزرگسالان عصر (یکشنبه ۱۳ مرداد ماه) در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد.
 
تمرین تیم ملی والیبال نوجوانان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان تمرین تیم ملی والیبال نوجوانان
تمرین تیم ملی والیبال نوجوانان
تمرین تیم ملی والیبال نوجوانان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان
تمرین تیم ملی والیبال نوجوانان
منبع : خبرگزاری ايسنا