کد مطلب: 136482
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۱
مراسم تودیع علی خاکی‌صدیق و معارفه فرهاد یزدان‌دوست رؤسای سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر، چهارشنبه ۲ مرداد در دانشکده عمران این دانشگاه برگزار شد.
 
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید دانشگاه خواجه‌نصیر
منبع : خبرگزاری ايسنا