کد مطلب: 135450
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۱
نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری تبریز در سالن امیرکبیر و در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تبریز در استان آذربایجان شرقی برگزار شده است. این نمایشگاه از ۱۱ آغاز شده است و تا ۱۵ تیرماه ادامه دارد.
 
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری در تبریز
منبع : خبرگزاری ايسنا