کد مطلب: 134406
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۶
 
دیدار تیم‌های والیبال ایران و لهستان
دیدار تیم‌های والیبال ایران و لهستان
دیدار تیم‌های والیبال ایران و لهستان
دیدار تیم‌های والیبال ایران و لهستان
دیدار تیم‌های والیبال ایران و لهستان
دیدار تیم‌های والیبال ایران و لهستان
تماشاچیان پیش از دیدار تیم‌های ایران و لهستان
تماشاچیان پیش از دیدار تیم‌های ایران و لهستان
تماشاچیان پیش از دیدار تیم‌های ایران و لهستان
تماشاچیان پیش از دیدار تیم‌های ایران و لهستان
تماشاچیان پیش از دیدار تیم‌های ایران و لهستان
منبع : خبرگزاری ايسنا