کد مطلب: 134229
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۶
اجلاس رؤسای واحدهای دانشگاهی که با عنوان «دانشگاه آزاد اسلامی؛ گام دوم انقلاب اسلامی» و گرامیداشت سی‌وهفتمین سالگرد تأسیس این دانشگاه با حضور علی اکبر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی و سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و حجت الاسلام مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در سالن اجتماعات کتابخانه دکتر حبیبی واحد علوم تحقیقات برگزار شد.
 
محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و علی اکبر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و علی اکبر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سخنرانی علی اکبر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سخنرانی علی اکبر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سخنرانی علی اکبر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سخنرانی علی اکبر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سخنرانی علی اکبر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
علی اکبر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی و محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سخنرانی محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سخنرانی محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سخنرانی سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
حجت الاسلام مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
حجت الاسلام مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
حجت الاسلام مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
حجت الاسلام مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
حجت الاسلام مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
سخنرانی حجت الاسلام مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در سی‌ و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد
منبع : خبرگزاری ايسنا