کد مطلب: 133255
 
تاریخ انتشار : شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۲
مراسم جزء خوانی قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان در مسجد «دارالحسان» سنندج و «حرم شاهچراغ» شیراز برگزار می‌شود.
 
جزء خوانی قرآن کریم در مسجد «دارالحسان» سنندج
جزء خوانی قرآن کریم در مسجد «دارالحسان» سنندج
جزء خوانی قرآن کریم در مسجد «دارالحسان» سنندج
جزء خوانی قرآن کریم در مسجد «دارالحسان» سنندج
جزء خوانی قرآن کریم در مسجد «دارالحسان» سنندج
جزء خوانی قرآن کریم در مسجد «دارالحسان» سنندج
جزء خوانی قرآن کریم در مسجد «دارالحسان» سنندج
جزء خوانی قرآن کریم در مسجد «دارالحسان» سنندج
جزخوانی قران کریم در «حرم شاهچراغ»
جزخوانی قران کریم در «حرم شاهچراغ»
جزخوانی قران کریم در «حرم شاهچراغ»
جزخوانی قران کریم در «حرم شاهچراغ»
جزخوانی قران کریم در «حرم شاهچراغ»
جزخوانی قران کریم در «حرم شاهچراغ»
جزخوانی قران کریم در «حرم شاهچراغ»
جزخوانی قران کریم در «حرم شاهچراغ»
جزخوانی قران کریم در «حرم شاهچراغ»
منبع : خبرگزاری ايسنا