کد مطلب: 133004
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۳
حسین انتظامی که پاییز سال گذشته سرپرست سازمان سینمایی شد، پس از حدود هفت ماه اخیراً حکم ریاست این سازمان را گرفت و دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه نخستین نشست خبری خود را با حضور ابراهیم داروغه زاده (معاون نظارت و ارزشیابی) و محمود اربابی (معاون توسعه و فناوری) برگزار کرد.
 
حسین انتظامی، رییس سازمان سینمایی در جمع خبرنگاران
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
حسین انتظامی، رییس سازمان سینمایی در جمع خبرنگاران
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
حسین انتظامی، رییس سازمان سینمایی در جمع خبرنگاران
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
نشست خبری رییس سازمان سینمایی
حسین انتظامی، رییس سازمان سینمایی در جمع خبرنگاران
حسین انتظامی، رییس سازمان سینمایی در جمع خبرنگاران
منبع : خبرگزاری ايسنا