کد مطلب: 132338
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۹
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور معاون اول رئیس جمهور روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
 
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جلسه کارگروه وضعیت سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
منبع : خبرگزاری ايسنا