کد مطلب: 130631
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۴
هر سال در آخرین روز تعطیلات نوروز که به آن سیزده بدر یا روز آشتی با طبیعت گفته می‌شود و از جشن‌های نوروزی ایران به شمار می رود، بسیاری از مردم ایران نیز جهت گذراندن ساعاتی در کنار خانواده و دامان طبیعت، به پارک‌ها و مکان‌های تفریحی و خوش آب و هوای شهر می‌روند و اینگونه آماده شروع مجدد فعالیت‌های روزمره کاری خود در سال جدید می‌شوند.
 
روز طبیعت در پارک خورشید مشهد
روز طبیعت در پارک خورشید مشهد
روز طبیعت در پارک خورشید مشهد
روز طبیعت در پارک خورشید مشهد
روز طبیعت در پارک خورشید مشهد
روز طبیعت در پارک خورشید مشهد
روز طبیعت در پارک خورشید مشهد
روز طبیعت در کوهدشت
روز طبیعت در کوهدشت
روز طبیعت در کوهدشت
روز طبیعت در بوستان های ملت و وکیل آباد مشهد
روز طبیعت در بوستان های ملت و وکیل آباد مشهد
روز طبیعت در بوستان های ملت و وکیل آباد مشهد
روز طبیعت در بوستان های ملت و وکیل آباد مشهد
روز طبیعت در بوستان های ملت و وکیل آباد مشهد
روز طبیعت در بوستان های ملت و وکیل آباد مشهد
روز طبیعت در بوستان های ملت و وکیل آباد مشهد
روز طبیعت در بوستان های ملت و وکیل آباد مشهد
روز طبیعت در بوستان های ملت و وکیل آباد مشهد
روز طبیعت در اهر
روز طبیعت در اهر
روز طبیعت در اهر
روز طبیعت در اهر
روز طبیعت در اهر
روز طبیعت در اهر
روز طبیعت در جهرم
روز طبیعت در جهرم
روز طبیعت در جهرم
روز طبیعت در جهرم
روز طبیعت در جهرم
روز طبیعت در جهرم
روز طبیعت در جهرم
روز طبیعت در جهرم
روز طبیعت در قم
روز طبیعت در قم
روز طبیعت در قم
روز طبیعت در قم
روز طبیعت در قم
روز طبیعت در قم
روز طبیعت در قم
منبع : خبرگزاری ايسنا