کد مطلب: 129768
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۷
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس در بندر خرمشهر با حضور عشایر استان لرستان برگزار شد.
 
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
مراسم استقبال از ۱۱۵ شهید دوران دفاع مقدس - خرمشهر
منبع : خبرگزاری ايسنا