کد مطلب: 129753
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۴
مجید اخوان از طراحان صحنه و لباس و پوستر سینمایی در سن ۶۲ سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت. پیکر این هنرمند، ۲۵ اسفند از مقابل خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد.
 
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
تشییع پیکر مجید اخوان، طراح صحنه و لباس
منبع : خبرگزاری ايسنا