کد مطلب: 129273
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۳
 
سخنرانی رییس جمهور در جمع مردم لاهیجان
سخنرانی رییس جمهور در جمع مردم لاهیجان
سخنرانی رییس جمهور در جمع مردم لاهیجان
سخنرانی رییس جمهور در جمع مردم لاهیجان
سخنرانی رییس جمهور در جمع مردم لاهیجان
سخنرانی رییس جمهور در جمع مردم لاهیجان
سخنرانی رییس جمهور در جمع مردم لاهیجان
سخنرانی رییس جمهور در جمع مردم لاهیجان
سخنرانی رییس جمهور در جمع مردم لاهیجان
سخنرانی رییس جمهور در جمع مردم لاهیجان
سخنرانی رییس جمهور در جمع مردم لاهیجان
سخنرانی رییس جمهور در جمع مردم لاهیجان
منبع : خبرگزاری ايسنا