کد مطلب: 127001
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۲
جشن نوزدهمین سال تأسیس خانه موسیقی ایران با عنوان «شب موسیقی»، شامگاه شنبه ۶ بهمن ماه در تالار ایوان شمس برگزار شد.
 
محمد سریر، رئیس هیئت مدیرهٔ خانهٔ موسیقی ایران در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
سخنرانی حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
تک نوازی پریا فرهادی، استعداد جوان در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
اجرای گروه موسیقی نواحی سازینه به سرپرستی پیمان بزرگ‌نیا در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
اجرای گروه موسیقی نواحی سازینه به سرپرستی پیمان بزرگ‌نیا در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
اجرای گروه موسیقی نواحی سازینه به سرپرستی پیمان بزرگ‌نیا در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
اجرای گروه موسیقی نواحی سازینه به سرپرستی پیمان بزرگ‌نیا در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
اجرای گروه موسیقی نواحی سازینه به سرپرستی پیمان بزرگ‌نیا در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
اجرای گروه موسیقی نواحی سازینه به سرپرستی پیمان بزرگ‌نیا در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
اجرای گروه موسیقی نواحی سازینه به سرپرستی پیمان بزرگ‌نیا در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
اجرای گروه موسیقی نواحی سازینه به سرپرستی پیمان بزرگ‌نیا در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
اجرای گروه موسیقی نواحی سازینه به سرپرستی پیمان بزرگ‌نیا در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
حسام الدین سراج در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
گروه آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
گروه آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
تک نوازی بارمان رسولی نژاد ، استعداد جوان در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
صبا کامکار در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
تقدیر از سیمین غانِم در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
تقدیر از مرادعلی نجات‌پور در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
تقدیر از مینا افتاده در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
صبا کامکار در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
هوشنگ کامکار در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
سیمین غانِم در جشن نوزده سالگی خانه موسیقی
منبع : خبرگزاری ايسنا