کد مطلب: 126638
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۲۰
در پی نفوذ سامانه بارشی و کاهش دما در استان مازندران اکثر نقاط این استان شاهد بارش برف و باران بود که ارتفاع برف در منطقه بندرج دودانگه این استان تا حدود ۵۰ سانتیمتر رسید.
 
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
ایران زیباست؛ طبیعت برفی منطقه دودانگه استان مازندران
منبع : خبرگزاری ايسنا