کد مطلب: 122629
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۹
 
دیدار پرسپولیس و کاشیما کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا
دیدار پرسپولیس و کاشیما کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا
دیدار پرسپولیس و کاشیما کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا
حضور جهانگیری و اینفانتینو در دیدار پرسپولیس و کاشیما کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا
حضور سلطانی فر،جهانگیری و اینفانتینو در دیدار پرسپولیس و کاشیما کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا
دیدار پرسپولیس و کاشیما کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا
دیدار پرسپولیس و کاشیما کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا
دیدار پرسپولیس و کاشیما کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا
دیدار پرسپولیس و کاشیما کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا
دیدار پرسپولیس و کاشیما کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا
دیدار پرسپولیس و کاشیما کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا
دیدار پرسپولیس و کاشیما کاشیما آنتلرز - فینال لیگ قهرمانان آسیا
منبع : خبرگزاری ايسنا