کد مطلب: 122611
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۵
از هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور تیم بسکتبال شهرداری گرگان به مصاف تیم نیروی زمینی رفت که موفق شد با نتیجه ۶۸ بر۶۱ به برتری دست پیدا کند تا نخستین پیروزی خانگی خود را در این فصل بدست آورد.
 
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال - دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و نیروی زمینی
منبع : خبرگزاری ايسنا