کد مطلب: 120925
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
مراسم امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت با حضور سورنا ستاری و حسن قاضی‌زاده هاشمی و برخی معاونان این وزارتخانه، سه‌شنبه ۱۷ مهر در ساختمان معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد.
 
سورنا ستاری و حسن قاضی‌زاده هاشمی در مراسم امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
سورنا ستاری و حسن قاضی‌زاده هاشمی در مراسم امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
سورنا ستاری و حسن قاضی‌زاده هاشمی در مراسم امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
سخنرانی حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در مراسم امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
سخنرانی حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در مراسم امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
سورنا ستاری در مراسم امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در مراسم امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
سورنا ستاری در مراسم امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
سورنا ستاری و حسن قاضی‌زاده هاشمی در مراسم امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
سورنا ستاری در مراسم امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
سورنا ستاری و حسن قاضی‌زاده هاشمی در مراسم امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
امضا تفاهم‌نامه میان سورنا ستاری، معاون علمی ریاست جمهوری و حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران
امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
در حاشیه مراسم امضا تفاهم‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت
منبع : خبرگزاری ايسنا