کد مطلب: 120872
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۵
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دوشنبه ۱۶ مهرماه با حضور اسحاق جهانگیری (معاون اول رییس جمهور)، در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
 
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهور
منبع : خبرگزاری ايسنا