کد مطلب: 120871
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۵
از صبح امروز هوای شهر کرمان و برخی از شهرهای این استان به دلیل طوفان پوشیده از گرد و غبار شدند. که این امر موجب تعطیلی مدارس شهر کرمان شد.
 
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
گرد و غبار و آلودگی هوای کرمان
منبع : خبرگزاری ايسنا