کد مطلب: 115685
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۲۰
 
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
مسجد جامع ساری در آتش سوخت
منبع : خبرگزاری ايسنا